RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Styrelse

Frans Persson

Ordförande

E-post: frans.persson@rum.se

Anna Nockhammar Johnsson

Vice ordförande

E-post: anna.nockhammar@rum.se

Git Svanström

Kassör

E-post: git.svanstrom@telia.se

Jon Lundberg

Sekreterare & webb

E-post: jon@jamm.se

Jeanette Eliasson Dahl

Suppleant

E-post: jeanette.eliasson.dahl@rum.se

Johan Hatje

Ledamot & Webb

E-post: Johan.hatje@rum.se

Catrin Hansson Flink

Suppleant

X