RUM:s teckning
!

Onsdag 18 september är växeln stängd då vi har personaldag.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Kontakt

Styrelse

Frans Persson

Ordförande

E-post: frans.persson@rum.se

Anna Nockhammar Johnsson

Vice ordförande

E-post: anna.nockhammar@rum.se

Git Svanström

Kassör

E-post: git.svanstrom@telia.se

Jon Lundberg

Sekreterare & webb

E-post: jon@jamm.se

Jeanette Eliasson Dahl

Suppleant

E-post: jeanette.eliasson.dahl@rum.se

Johan Hatje

Ledamot & Webb

E-post: Johan.hatje@rum.se

Catrin Hansson Flink

Suppleant

X