RUM:s teckning
!

Onsdag 18 september är växeln stängd då vi har personaldag.

Vi hänvisar istället till info@rum.se för generella frågor och medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Engagera dig!

Vill du vara med och engagera dig i RUMs framtid? Eller känner du någon som borde göra det? Då ska du anmäla ditt intresse idag!

RUM Malmöhus styrelse söker efter nya friska krafter som har en vilja att tillföra något till det viktiga arbete vi gör för barn och ungdomars rättighet att uttrycka sig i musikens tecken. Styrelsen sammanträder ungefär 10 gånger per år, och utöver det lägger man sitt arbete på precis den nivå man tycker är lämplig.

För ungdomar som tycker detta verkar både spännande och lite läskigt finns en spets-utbildning på nationell nivå. Verkar denna intressant, kontakta då någon av styrelsemedlemmarna eller be din ledare göra det åt dig!

X