RUM:s teckning
i

RUM anpassar självklart sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer rörande coronaviruset.

I nuläget innebär det att RUM:s distrikt och nationellt fortsätter med de verksamheter som restriktionerna tillåter, men att vissa anpassningar kan komma att ske. Självklart informeras ni löpande om ni på något sätt skulle beröras av detta.

Vår festival MusikRUM har vi nu dessvärre blivit tvungna att ställa in, som en följd av restriktionerna kring Covid-19. Vår förhoppning är att vi kan göra festivalen nästa i år igen! Även Tónlek är dessvärre inställd i år, men kommer genomföras nästa år.
Framtidens Musikpris har flyttats fram till september. Finalistnomineringarna tillkännages i mitten på augusti.

För övriga generella frågor hänvisar vi till info@rum.se och för medlemsrelaterade frågor till medlem@rum.se.

Bidragsansökan

Distriktsstadgar.2013.03.09

Bidragsregler Malmöhus
Här kan du se vad som gäller för att söka bidrag för era aktiviteter.

ansökningsblankett 190528
Använd denna blankett för att ansöka om bidrag. Bifoga schema över aktivitetsdagen. Ansökan lämnas i förväg!

Redovisningsblankett 190528
Efter genomförd aktivitet sänder du in denna ihop med kvitton och deltagarförteckning. Redovisning lämnas inom 30 dagar efter avslutad aktivitet.

X