RUM:s teckning

Bidragsansökan

Distriktsstadgar.2013.03.09

Bidragsregler Malmöhus
Här kan du se vad som gäller för att söka bidrag för era aktiviteter.

ansökningsblankett 190528
Använd denna blankett för att ansöka om bidrag. Bifoga schema över aktivitetsdagen. Ansökan lämnas i förväg!

Redovisningsblankett 190528
Efter genomförd aktivitet sänder du in denna ihop med kvitton och deltagarförteckning. Redovisning lämnas inom 30 dagar efter avslutad aktivitet.

X